NBC Hermans Accountants & Adviseurs is een modern accountantskantoor gevestigd in Tilburg (Noord-Brabant). Onze gemotiveerde, vaktechnische goed ontwikkelde medewerkers zijn actief voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.

We kennen de provincie Noord-Brabant als geen ander, beschikken over de juiste contacten en zijn op de hoogte van relevante ontwikkelingen. En dat komt uiteraard goed van pas bij onze advieswerkzaamheden.

Onze dienstverlening (en daarmee ook onze cliëntenkring) strekt zich veel verder uit dan de provincie Noord-Brabant. Van Limburg tot Noord-Holland: voor elke MKB-ondernemer staan de deuren van ons kantoor open.

NBC Hermans: de adviseur die je begrijpt!

MKB Nieuws

29-09-2016
Vordering ouders op zoon onzakelijk

Niet alleen in aandeelhoudersrelaties kan zich het fenomeen van de onzakelijke lening voordoen. Ook wanneer op grond van de persoonlijke betrekkingen tussen natuurlijke ... lees meer

29-09-2016
Winstcorrectie mag naar herinvesteringsreserve

Ondernemers kunnen de belastingheffing over de boekwinst bij verkoop van een bedrijfsmiddel uitstellen door de vorming van een herinvesteringsreserve. Voorwaarde is dat de ... lees meer

22-09-2016
Belastingplan 2017

Zo kort voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer mochten we van het Belastingplan 2017 geen schokkende of ingrijpende maatregelen verwachten. Die verwachting is uitgekomen. ... lees meer

22-09-2016
Einde pensioen in eigen beheer

Na uitgebreide discussie met het parlement ligt er nu een wetsvoorstel dat per 1 januari 2017 een einde maakt aan de mogelijkheid voor een dga om in eigen beheer bij de bv een ... lees meer

22-09-2016
Maatregelen tegen misbruik van box 2

Een van de maatregelen in het Belastingplan tegen constructies om belasting te ontwijken of uit te stellen heeft betrekking op het beleggen in box 2. Bij deze constructie ... lees meer

Meer nieuws

Facebook berichten

Nieuws over de loonadministratie

15-09-2016
Inlooprisico eigenrisicodrager

Een werkgever, die eigenrisicodrager wordt voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten), moet rekening houden met het inlooprisico. De eigenrisicodrager loopt ... lees meer

15-09-2016
Ontslag op staande voet, geen transitievergoeding

Een arbeidsovereenkomst kan op staande voet worden beëindigd mits er een dringende reden voor opzegging is en het ontslag direct wordt meegedeeld aan de wederpartij. Als ... lees meer

15-09-2016
Overgangsregeling transitievergoeding kleinere werkgevers

Vóór de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ) kon een werkgever met toestemming van het UWV een werknemer ontslaan zonder dat hij de werknemer een vergoeding ... lees meer

08-09-2016
Ontbinding op verzoek werknemer

Niet alleen de werkgever, maar ook de werknemer kan een verzoek indienen bij de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Een werknemer, die al meer dan twee jaar ... lees meer

08-09-2016
Transitievergoeding bij ontbinding na twee jaar arbeidsongeschiktheid

Sinds 1 juli 2015 moet een werkgever aan een werknemer een transitievergoeding betalen wanneer de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. De ... lees meer

Meer nieuws

Arbeidsrecht Actueel

De onderstaande artikelen zijn geplaatst onder verantwoordelijkheid van Kantoor Mr. van Zijl advocaten te Tilburg.