Trefwoord:

Afloop tijdelijke versoepeling uitstel van betaling

24-09-2020
Afloop tijdelijke versoepeling uitstel van betaling

Vanwege de coronacrisis heeft het kabinet op 12 maart 2020 een tijdelijke versoepeling van het uitstelbeleid voor belastingschulden van ondernemers aangekondigd. Ondernemers krijgen automatisch ... lees meer

Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

24-09-2020
Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen

In het kader van de uitwerking van de afspraken die zijn gemaakt in het pensioenakkoord heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Het ... lees meer

Wetsvoorstel tarieven ODE 2021 en 2022

24-09-2020
Wetsvoorstel tarieven ODE 2021 en 2022

De subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) en de module Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) worden gefinancierd uit een opslag op de ... lees meer

Wetsvoorstel invoering gedifferentieerde premie Aof

24-09-2020
Wetsvoorstel invoering gedifferentieerde premie Aof

Werkgevers zijn verplicht om aan zieke werknemers minimaal 70% van het loon door te betalen. De verplichte loondoorbetaling geldt gedurende 104 weken, tenzij het contract van de werknemer eerder ... lees meer

Algemene uitzondering op hoge WW-premie bij meer dan 30% overwerk in 2020

24-09-2020
Algemene uitzondering op hoge WW-premie bij meer dan 30% overwerk in 2020

Sinds 1 januari 2020 geldt op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. Werkgevers moeten met ... lees meer

Belastingplan 2021: een overzicht

17-09-2020
Belastingplan 2021: een overzicht

Het pakket Belastingplan 2021 (pakket BP 2021) bestaat uit acht wetsvoorstellen. Het pakket BP 2021 is zo veel mogelijk beperkt tot maatregelen die met ingang van 1 januari 2021 in werking moeten ... lees meer

Belastingplan 2021: wijzigingen voor ondernemers

17-09-2020
Belastingplan 2021: wijzigingen voor ondernemers

Zelfstandigenaftrek Vorig jaar is besloten om de zelfstandigenaftrek met ingang van 2020 in acht stappen van € 250 en één stap van € 280 te verlagen naar € 5.000 in 2028. ... lees meer

Belastingplan 2021: wijzigingen inkomstenbelasting

17-09-2020
Belastingplan 2021: wijzigingen inkomstenbelasting

Arbeidskorting Ter compensatie van de verlaging van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers is vorig jaar geregeld dat de arbeidskorting in 2020 en 2021 met € 106 wordt verhoogd en in 2022 met ... lees meer

Belastingplan 2021: aanpassing box 3

17-09-2020
Belastingplan 2021: aanpassing box 3

De vermogensrendementsheffing in box 3 wordt aangepast door verhoging van het heffingvrije vermogen van € 30.846 naar € 50.000 per 1 januari 2021. Voor partners wordt het gezamenlijke ... lees meer

Belastingplan 2021: wijzigingen loonbelasting

17-09-2020
Belastingplan 2021: wijzigingen loonbelasting

Fiscale behandeling bonus zorgprofessionals COVID-19 Zorginstellingen kunnen voor de zorgprofessionals, die naar hun mening in aanmerking komen voor de bonus, een aanvraag indienen bij de minister ... lees meer

Belastingplan 2021: vennootschapsbelasting

17-09-2020
Belastingplan 2021: vennootschapsbelasting

Fiscale coronareserve (COVID-19) De fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting heeft als doel de verbetering van de liquiditeitspositie. De mogelijkheid om ten laste van de winst over 2019 ... lees meer

Belastingplan 2021: Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

17-09-2020
Belastingplan 2021: Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling

Op grond van de deelnemingsvrijstelling is de winst die een Nederlandse moedervennootschap ontvangt van een dochtervennootschap (deelneming) onder voorwaarden vrijgesteld van vennootschapsbelasting. ... lees meer