Trefwoord:

Stilstaan voor Dummies - Rehab voor Druktemakers

08-05-2021
Stilstaan voor Dummies - Rehab voor Druktemakers

Als accountant heb je veel verschillende en bijzondere klanten. En daarom hier het  ondernemersverhaal van Ankie van Steen.  Tevens de link naar haar podcast. In 2019 stopte Ankie na een ... lees meer

Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2021

10-06-2021
Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2021

In verband met de verhoging van de minimumjeugdlonen komen werkgevers in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein. Deze tegemoetkoming wordt aangeduid met de ... lees meer

Terugwerkende kracht ingang AOW-uitkering

10-06-2021
Terugwerkende kracht ingang AOW-uitkering

In de AOW is bepaald dat het ouderdomspensioen niet eerder kan ingaan dan een jaar vóór de dag waarop de aanvraag voor het pensioen is ingediend. De Sociale Verzekeringsbank kan in ... lees meer

Uitleg begrip "pensioengerechtigde leeftijd"

10-06-2021
Uitleg begrip "pensioengerechtigde leeftijd"

In een procedure voor de kantonrechter was aan de orde of de werkgever de arbeidsovereenkomst onregelmatig heeft opgezegd wegens het bereiken door de werknemer van de AOW-leeftijd, terwijl voor de ... lees meer

Conceptwetsvoorstel wijziging aandelenoptierechten

10-06-2021
Conceptwetsvoorstel wijziging aandelenoptierechten

De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel tot aanpassing van de fiscale regeling voor aandelenoptierechten ter consultatie gepubliceerd. Doel van de aanpassing is om het ... lees meer

Startersregeling TVL

10-06-2021
Startersregeling TVL

De staatssecretaris van EZK heeft de subsidieregeling tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor startende mkb-ondernemingen gepubliceerd. De regeling is inmiddels in werking getreden en vervalt per 1 ... lees meer

BIK vervalt met terugwerkende kracht

03-06-2021
BIK vervalt met terugwerkende kracht

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken. De BIK is daarmee per saldo niet ingevoerd. De aanleiding is dat de Europese Commissie de ... lees meer

Ontslag wegens verwijtbaar handelen

03-06-2021
Ontslag wegens verwijtbaar handelen

De werkgever kan volgens het Burgerlijk Wetboek de arbeidsovereenkomst met een werknemer opzeggen als daar een redelijke grond voor is en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn ... lees meer

TVL startende ondernemers

03-06-2021
TVL startende ondernemers

Ondernemers, die hun bedrijf tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, kunnen vanaf 31 mei een aanvraag indienen voor de TVL. De regeling geldt voor ... lees meer

Steun- en herstelpakket derde kwartaal 2021

31-05-2021
Steun- en herstelpakket derde kwartaal 2021

Het kabinet heeft de voorstellen voor het steun- en herstelpakket in het derde kwartaal 2021 bekendgemaakt. NOW    NOW-3 (1e en 2e kwartaal ... lees meer

Afwijzing ontbindingsverzoek arbeidsovereenkomst

27-05-2021
Afwijzing ontbindingsverzoek arbeidsovereenkomst

De kantonrechter kan op verzoek van de werkgever de arbeidsovereenkomst ontbinden als daar een redelijke grond voor is en herplaatsing van de werknemer in een andere passende functie niet mogelijk is ... lees meer

Kamervragen uitvoering Tozo

27-05-2021
Kamervragen uitvoering Tozo

De minister van SZW heeft Kamervragen naar aanleiding van een krantenartikel over de Tozo-regeling beantwoord. De Tozo is gebaseerd op de Participatiewet. Omdat gemeenten bekend zijn met die regeling ... lees meer