Trefwoord:

Tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang

25-02-2021
Tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang

Tussen 16 december 2020 en 8 februari jl. was de reguliere kinderopvang voor de tweede keer gesloten. De buitenschoolse opvang is ook na 8 februari nog dicht. Eerder was de kinderopvang dicht van 16 ... lees meer

Opzegverbod tijdens ziekte

25-02-2021
Opzegverbod tijdens ziekte

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid moet voor een ontslag om bedrijfseconomische redenen vooraf toestemming bij het UWV worden gevraagd. Als het UWV geen toestemming geeft, kan de ... lees meer

Wijziging openstelling vaststellingsloketten NOW

25-02-2021
Wijziging openstelling vaststellingsloketten NOW

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de data van openstelling van de vaststellingsloketten voor de NOW gewijzigd. Daarnaast geldt voor alle regelingen (NOW-1, NOW-2 en NOW-3) dat de ... lees meer

Arbeidsovereenkomst voor duur van een project

18-02-2021
Arbeidsovereenkomst voor duur van een project

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd was aangegaan voor de duur van een project. De werkgever leende de werknemer uit aan de opdrachtgever van de werkgever. De opdrachtgever had de vrijheid om ... lees meer

Onterechte terugvordering Ziektewetuitkering

18-02-2021
Onterechte terugvordering Ziektewetuitkering

Een werknemer heeft tijdens ziekte recht op doorbetaling van loon. De loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever geldt gedurende de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid. In een aantal ... lees meer

Bonusverbod NOW niet van toepassing op voormalig bestuurder

18-02-2021
Bonusverbod NOW niet van toepassing op voormalig bestuurder

De NOW-regeling kent voor concerns de mogelijkheid om het omzetverlies niet op concernniveau vast te stellen maar op het niveau van een werkmaatschappij om te beoordelen of de werkmaatschappij in ... lees meer

Werknemer niet verplicht tot re-integratie buiten reguliere werktijd

18-02-2021
Werknemer niet verplicht tot re-integratie buiten reguliere werktijd

Een arbeidsongeschikte werknemer is verplicht om mee te werken aan zijn re-integratie in het arbeidsproces. Als de werknemer dat niet doet, kan de werkgever door middel van een loonstop afdwingen dat ... lees meer

Ontslag op staande voet dag voor einde arbeidsovereenkomst

18-02-2021
Ontslag op staande voet dag voor einde arbeidsovereenkomst

Iedere partij bij een arbeidsovereenkomst is bevoegd om deze per direct op te zeggen om een dringende reden. De reden van de opzegging moet onverwijld worden meegedeeld aan de wederpartij. Voor de ... lees meer

Reactie op arrest Hoge Raad over kwalificatie arbeidsrelatie

18-02-2021
Reactie op arrest Hoge Raad over kwalificatie arbeidsrelatie

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer een reactie gegeven op een arrest van de Hoge Raad over de kwalificatie van een arbeidsrelatie. Volgens dit ... lees meer

Gewijzigde regeling Tozo in Staatsblad geplaatst

11-02-2021
Gewijzigde regeling Tozo in Staatsblad geplaatst

Bij de verruiming van de maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis is bekendgemaakt dat de mogelijkheid om met terugwerkende kracht een Tozo-uitkering aan te vragen per 1 februari is verruimd. ... lees meer

Verlenging herverzekering leverancierskredieten

11-02-2021
Verlenging herverzekering leverancierskredieten

De staatssecretaris van Financi√čn heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de verlenging van de herverzekering leverancierskredieten tot en met 30 juni 2021. De Europese Commissie heeft hiervoor ... lees meer

Wijziging regeling NOW-3 gepubliceerd

11-02-2021
Wijziging regeling NOW-3 gepubliceerd

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de eerder aangekondigde wijziging van de NOW-3 doorgevoerd. De regeling is op drie punten gewijzigd. Intrekking van verleningsbeschikkingen Een ... lees meer